Schůzka rodičů nově přijatých dětí

Schůzka rodičů nově přijatých dětí k docházce do mateřské školy od nového školního roku 2013/14 se uskuteční ve středu 28.8. 2013 od 15,00 hodin.
Rodiče budou seznámeni s organizací pobytu dítěte v MŠ, s činnostmi v průběhu dne, se stravováním a s vybavením, které dítě pro pobyt v mateřské škole potřebuje.


Datum uskutečnění: 28.08.2013 v 15:00