Schůzka rodičů předškoláků

Ve čtvrtek 12.9. 2013 od 15,30 hodin se v MŠ koná schůzka rodičů našich předškoláků, pokud možno bez předškoláků.
Rodiče budou seznámeni s činnostmi dětí v MŠ v předškolním roce a s požadavky na děti před zápisem do ZŠ.


Datum uskutečnění: 12.09.2013 v 15:30