Zápis do MŠ

Ve čtvrtek 11.5. 2017 se koná zápis do MŠ.
Dopol.: 10,00 - 12,00 hod.
Odpol.: 16,00 - 17,00 hod.
S sebou rodiče přinesou vyplněné tiskopisy, rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce.


Datum uskutečnění: 11.05.2017 v 10:10