Pohádka v MŠ

Ve čtvrtek, 20.9. 2018 v 8.30 hod., navštíví naši MŠ Divadlo Zory Ulbertové s pohádkou: O veliké řepě.
Cena: podle počtu dětí.
Na pohádku jsou zvány i děti, které nenavštěvují MŠ.


Datum uskutečnění: 20.09.2018 v 08:30