Zprávy pro rodiče

Info pro rodiče.
V rámci spolupráce s Domovem seniorů probíhá v naší MŠ pro letošní šk. rok :" Čtení s babičkou". Babičce , která si děti získala říkankou: "Ťuky ťuk, ťuky ťuk, teď už nikdo ani muk", říkáme babička "Animuk".
Pokud zdraví všech dovolí, bude naši MŠ navštěvovat každých 14 dní a číst dětem pohádku, která se hodí a zapadá do výchovně-vzděl. programu
a tématu, který je probírán.
Děkujeme babičce paní Steklé, za milý přístup a čtení a paní Trnkové, která pomáhá nápad a akci zrealizovat.

Podzimní vycházka.
V úterý 1.10. 2019 půjdeme s dětmi na "velkou" podzimní vycházku okolo jezera a částí pňovské naučné stezky.
Na sebe: vhodné pohodlné oblečení a obuv.
S sebou: batůžek s pláštěnkou a lahvičkou s pitím, mlsík dle uvážení.
Vycházka se uskuteční jen za příznivého počasí.

Schůzka rodičů.
Schůzka rodičů všech dětí k zahájení šk. r. 2019/20 se koná v úterý 10.9. 2019 v 16,00 hodin v mateřské škole.
Těšíme se na setkání.

Zahájení provozu naší MŠ.
Provoz MŠ pro šk.rok 2019/20 bude zahájen v pondělí 2.9. 2019 v 6,30 hod.

Info pro rodiče nových dětí.
V případě jakýchkoli dotazů, ohledně nástupu dítěte do MŠ, nás kontaktujte na uvedených tel.č. 724898606, 724899227

Schůzka rodičů

Ve čtvrtek 27.6. 2019 od 16,00 hodin se koná informativní schůzka s rodiči nově přijatých dětí.
Schůzka se koná bez dětí a upozorňujeme na výskyt neštovic v naší MŠ.

Upozornění!
5.6. 2019 se objevilo v naší MŠ onemocnění neštovicemi.


V úterý 11.6. 2019 v 8,30 hod. pojedeme s dětmi do Dolních Chvátlin na Zahradní železnici Zásmucka.
Věříme, že tentokrát nám počasí bude přát.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitel školy rozhodl v souladu s & 34, & 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pňov-Předhradí na školní rok 2019/2020

Seznam uchazečů

01 - přijat/a
02 - přijat/a
03 - přijat/a
04 - přijat/a
05 - přijat/a
06 - nepřijat/a
07 - nepřijat/a
08 - přijat/aDatum zveřejnění: 18.5. 2019

Jana Milerová
Ředitelka MŠ Pňov-PředhradíZápis do MŠ Pňov-Předhradí

Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti
k zápisu do naší MŠ na školní rok 2019- 2020.

Zápis se uskuteční: ve čtvrtek 9. května 2019
dopoledne: od 10,00 - 12,00 hodin
odpoledne: od 15,00 - 17,00 hodin Tiskopisy - žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list s potvrzením od lékaře jsou k vyzvednutí v MŠ Pňov-Předhradí
a na OÚ Pňov-Předhradí.

Rodiče s sebou k zápisu přinesou rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí do MŠ
a evidenční list s potvrzením od lékaře.


Ve středu 3.4. 2019 navštívíme s dětmi dopravní hřiště v Kolíně.
Odjezd: 8.15 hod.
Návrat: v 11, 00 hod. před obědem
S sebou: batůžek s pitím, popříp. pláštěnku- dle počasí, cyklist. přilbu

Návštěva v ZŠ Velim.
Ve dnech 20.3.19 nebo 21.3. 19, po dohodě s rodiči předškoláků, je domluvena návštěva v ZŠ Velim.
Podle možnosti rodičů buď dopoledne, či odpoledne.
Žádáme rodiče o vyjádření se k jednomu z termínů.
Děkujeme.

Schůzka rodičů předškolních dětí.
Schůzka rodičů se bude konat ve čtvrtek 31. 1. 2019 v 16,00 hodin v mateřské škole.
Účast rodičů žádoucí.
Děkujeme a těšíme se na setkání.

Děkujeme firmě Prostav s.r.o. za vánoční nadílku - pracovních stolů pro děti a pro paní učitelky.

Všem rodičům, prarodičům a přátelům naší mateřské školy přejeme krásné vánoční svátky a hodně zdraví, štěstí a radosti v novém roce 2019.

Ukončení provozu MŠ v letošním roce: pátek 21.12. 2018 ve 13. hod.
Zahájení provozu MŠ v roce 2019 : ve čtvrtek 3. 1. 2019 v 6,30 hod.

Děkujeme firmě AGRO Sokoleč, a.s. za finanční dar pro naši mateřskou školu.

Děkujeme firmě Pragom, s.r.o za vánoční nadílku pro děti, přejeme všem hodně zdraví a štěstí v novém roce a těšíme se na další setkání.

Prosincové poděkování
Děkujeme všem rodičům za spolupráci při nácviku básní a nápaditost při tvorbě kostýmů na vánoční besídku, která se nám velice vydařila a doufáme, že se všem líbila.
Poděkování patří rodině Pavlíčkových za příjemné prostředí v Pohostinství U Sýkorů a za skvělé aranžmá.

Děkujeme manželům Boškovým za ovocnou nadílku do mikulášských balíčků.
Poděkování patří i Mikulášovi s jeho pomocníky za návštěvu v naší mateřské škole.

Děkujeme všem rodičům za krásné nápadité kostýmy na listopadový rej strašidel a duchů.
Děti si zábavné dopoledne moc užily, jak můžete vidět z fotografií.

Děkujeme všem rodičům za pomoc při tvorbě podzimní výzdoby MŠ - dýňová výzdoba je skvělá!!!, co říkáte?

Děkujeme firmě Prostav s.r.o. za akční pomoc při opravě našeho důležitého "dopravního prostředku".

Děti a paní učitelky děkují Obecnímu úřadu Pňov-Předhradí a jeho zaměstnancům za vybudování nového pískoviště v naší mateřské škole.
Poděkování patří i panu Tomáši Endlerovi za nový písek do pískoviště.

Poděkování.
Děkujeme paní Ivě Čápové za věnování podzimní květinové výzdoby do naší MŠ.

Plavecký výcvik předškolních dětí.
Zahájení plaveckého výcviku: středa 19.9. 2018.
Odjezd: v 8.00 hod.
Lekce: 9.00 - 10.00 hod.
Cena : 1 lekce - 100,- Kč, celkem 10 lekcí.
S sebou: v igelit. tašce či batůžku : osušku, plavky, lahvičku s pitím.
Na sebe: vhodné pohodlné oblečení.
Případné dotazy zodpovězeny na třídní schůzce.

Schůzka rodičů všech dětí.
Schůzka se uskuteční v úterý 18.9. 2018 v 16.15 hod. ve třídě MŠ.
Na programu: organizace šk. roku, plán práce, plán akcí...
Účast rodičů žádoucí.

Ukončení provozu MŠ pro šk. rok 2017/18:
provoz MŠ bude ukončen v pátek 13.července 2018 v 16,00 hod.
Zahájení provozu MŠ pro šk. rok 2018/19:
provoz MŠ bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 6,30 hod.

Schůzka rodičů.
Ve čtvrtek 28.6. 2018 v 16,00 hodin se koná schůzka rodičů nově přijatých dětí na školní rok 2018/ 19.
Účast rodičů žádoucí, v případě neúčasti - individuální konzultace po dohodě.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitel školy rozhodl v souladu s & 34, & 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pňov-Předhradí na školní rok 2018/2019

Seznam uchazečů

07 - přijat/a
08 - přijat/a
09 - nepřijat/a
10 - přijat/a
11 - přijat/a
12 - přijat/a
13 - přijat/a

Datum zveřejnění: 18.5. 2018

Jana Milerová
pověřená vedením MŠ

Děkujeme paní Rovné za fotodokumentaci a pomoc při tvorbě fotogalerie na našich stránkách.

Besídka pro maminky se nám vydařila, děkujeme manželům Pavlíčkovým, že nám opět umožnili vystoupení v příjemném prostředí.
Velký dík zejména paní Pavlíčkové za spolupráci a kreativitu.
Poděkování patří samozřejmě všem rodičům, za nápaditost při tvorbě garderoby ilustrující jednotlivé básně.
Moc a moc děkujeme.

Poděkování.
Děti a učitelky z mateřské školy děkují paní Zdeně Křepelové za peněžitý dar pro naší školku, bude použit na nové dětské knihy.
Díky.

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a nápaditost při shánění a tvorbě čarodějnických kostýmů dětí na čarodějnický rej.
Velký dík patří i naší dvorní fotografce, paní Tůmové.

Děkujeme firmě manželů Čápových ze Sokolče za květinovou výzdobu.

Zápis do MŠ
Vážení rodiče,
zveme Vás a Vaše děti k zápisu na šk. rok 2018-19.
Zápis se uskuteční ve středu 9.5. 2018.
dopol. - 10,00 - 12,00 hod.
odpol. - 16,00 - 17,00 hod.
Tiskopisy - žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list s potvrzením od lékaře jsou k vyzvednutí v MŠ Pňov-Předhradí a na OÚ Pňov-Předhradí.
Rodiče s sebou k zápisu přinesou rodný list dítěte, průkaz totožnosti zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí do MŠ a evidenční list s potvrzením od lékaře.

Zveme maminky, ale i tatínky do MŠ v úterý 27.3. 2018 na velikonoční tvoření s dětmi.
Tvoření začne v 15,00 hod. a v 16,00 hod. podle toho, jak se rodičům časově hodí.
S sebou: tavící pistole s náplní - podle možností, mašle - krajky - stužky - barva dle vl. výběru, vyfouknutá vajíčka a elán.

Děkujeme rodičům za akční přístup při shánění a tvorbě masek na karneval, který se velmi vydařil.

Upozornění.
Ve čtvrtek 15.2. 2018 se lekce plavání pro předškoláky neuskuteční.
O odloženou lekci bude kurz prodloužen do konce měsíce března.

Schůzka rodičů v MŠ.
V úterý, 20.2. 2018 v 16,00 hodin, se v mateřské škole uskuteční schůzka rodičů dětí.
Cílem společného setkání rodičů všech dětí je zhodnotit uplynulý půlrok docházky do MŠ a seznámit se s plánovanými akcemi na další období.
Těšíme se na setkání.

Poděkování.


Děkujeme firmě PROSTAV, s.r. o., za vitamínovou zásilku a spoustu dárkú, které děti dostaly pod školkový stromeček.

Děkujeme firmě Pragom, s. r. o., za vánoční nadílku.

Velké poděkování patří celé Pavlíčkovic rodině, která nám opět umožnila uspořádat vánoční besídku v jejich Pohostinství U Sýkorů.
Paní Pavlíčkové děkujeme za pomoc při výzdobě.

Děkujeme firmě AGRO Sokoleč, a.s., za finanční dar pro naší mateřskou školu.


Informace o provozu mateřské školy.

Ukončení provozu mateřské školy v letošním roce 2017: v pátek 22.12. 2017 v 16,00 hodin.
Zahájení provozu mateřské školy v novém roce 2018: ve středu 3.1. 2018 v 6,30 hodin.
V úterý, 2.1. 2018 do 16,00 hod., prosíme, o případné odhlášení dítěte na středu 3.1. 2018, jinak bude se všemi automaticky počítáno a oběd bude nutné si vyzvednout v MŠ.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
.

Poděkování.
"Móóóóc" děkujeme naší Mikulášsko-andělsko-čertovské trojici, která navštívila s nadílkou pro děti naši mateřskou školu.
Všichni tři byli skvělí a nadílka se velmi vydařila.
Poznáte je?
Ještě jednou moc děkujeme.

Vánoční zpívání

Zveme rodiče s dětmi, v neděli 3.12. 2017 v 17,00 hod., na společné vánoční zpívání a rozsvícení vánočního stromu na návsi v Pňově-Předhradí.
Texty písní k připomenutí obdržíte v mateřské škole.
Děti se na společné zpívání moc těší.

<

Děkujeme rodičům za ochotu a spolupráci při podzimní dýňové výzdobě.
Za podzimní květinovou výzdobu děkujeme rodinám Stejskalových.

Pro rodiče předškoláků:
schůzka rodičů předškolních dětí se koná v úterý 19.9. 2017 v 16,00 hod.
Účast rodičů žádoucí.

p> UPOZORNĚNÍ!!
V pátek, 1.9. 2017, prosím, nahlaste do MŠ, na tel. 724 898 606 , přítomnost či nepřítomnost dítěte na pondělí 4.9. 2017,
z důvodu objednání počtu obědů.
Děkujeme za pochopení.

Ukončení provozu MŠ - pátek 14.7. 2017 v 16,00 hod.
Zahájení provozu MŠ - pondělí 4.9. 2017 v 6,30 hod.
.

Poděkování.
Děkujeme všem rodičům a prarodičům za celoroční spolupráci, sponzorské dary pro děti a ochotnou pomoc při organizovaní aktivit a výletů.
Přejeme krásné léto a hezkou dovolenou.

Schůzka rodičů nově přijatých dětí.
Informativní schůzka rodičů se uskuteční v úterý 27.6. 2017 v 16,00 hodin v mateřské škole.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitel školy rozhodl v souladu s & 34, & 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pňov-Předhradí na školní rok 2017/2018

Seznam uchazečů

01 - přijat/a
02 - přijat/a
03 - přijat/a
04 - přijat/a
05 - přijat/a
06 - přijat/a
07 - přijat/a
08 - přijat/a
09 - přijat/a
10 - přijat/a
11 - přijat/a
12 - přijat/a
13 - přijat/a
14 - přijat/a

Datum zveřejnění: 18.5. 2017

Ředitelka školy: Bc. Jana Suchá
Zástupkyně ředitelky: Jana Milerová


Upozornění pro rodiče.
V naší MŠ propuklo onemocnění neštovicemi.
Naplánovaná besídka pro maminky ve středu 17.5. 2017 od 16,30 hod.bude zatím odložena.
Náhradní termín bude včas oznámen.

Zápis do MŠ
Vážení rodiče, zveme Vás a Vaše děti k zápisu na šk. rok 2017-18.
Zápis se uskuteční ve čtvrtek 11.5. 2017,
dopol .- 10,00 - 12,00 hod.
odpol.- 16,00 - 17,00 hod.
Tiskopisy - žádost o přijetí dítěte do MŠ a evidenční list s potvrzením od lékaře jsou k vyzvednutí v MŠ Pňov-Předhradí a na OÚ Pňov-Předhradí.
Rodiče s sebou k zápisu přinesou rodný list dítěte,průkaz totožnosti zákonného zástupce, vyplněnou žádost o přijetí do MŠ
a evidenční list s potvrzením od lékaře.

Zahájení kursu plavání pro předškoláky.
Plavecký kurs proběhne v 10 lekcích vždy ve čtvrtek od 9,00 - 10,00 hod. v Aquabelle v Poděbradech..
Zahájení: čtvrtek 12. 1. 2017 .
Ukončení : čtvrtek 16. 3. 2017.
Odjezd:vždy v 8,10 - 8,15 hod.
Návrat: v 11,00 hod.
S sebou: ručník, osušku, plavky, lahev s pitím.
Cena kursu pro dítě: 800,- Kč
Doprava: rozpočítána počtem dětí.

Děkujeme maminkám Toníka a Adama za dárky pod stromečkem.
Děkujeme i firmě Pragom, s.r.o za vánoční nadílku.

Poděkování.
Děkujeme firmě AGRO Sokoleč, a.s. za finanční dar pro naší mateřskou školu.

Poděkování.

Besídka se vydařila!
Velké poděkování patří manželům Pavlíčkovým za poskytnutí krásného prostoru pro besídku v Pohostinství U Sýkorů.
Obzvlášť děkujeme paní Pavlíčkové za trpělivou práci s krásnou dekorací.
Moc děkujeme!

Pozvánka na vánoční besídku.
Zveme všechny rodiče, prarodiče, příbuzné a známé na vánoční besídku, která se již tradičně koná v Pohostinství U Sýkorů.
Kdy: ve středu 14.12. 2016.
V kolik: v 16,30 hod.
Děti si připravují básničky, písničky i tanečky a na setkání se velmi těší.

Poděkování za mikulášskou nadílku
Děkujeme OÚ Pňov-Předhradí, mamince Adama a firmě Pragom s.r.o za bohatou mikulášskou nadílku pro naše děti.

Poděkování rodičům

Děkujeme rodičům za pomoc při přípravě podzimní výzdoby mateřské školy.
Stejně tak za spolupráci a akčnost při přípravě masek na rej duchů.

Sběr víček
Stejně jako v předešlých letech pokračujeme v naší MŠ ve sběru plastových víček na charitu pro nemocné děti.
Děkujeme všem za příspěvky.

Schůzka rodičů předškoláků.
Informativní schůzka s rodiči předškoláků se uskuteční v úterý 13.9. 2016 od 16,00 hod.

Poděkování.
Děkujeme mamince Adama za květinovou podzimní výzdobu.

Zahájení provozu MŠ
Zahájení školního roku 2016/17 - ve čtvrtek 1.9. 2016 v 6,30 hod.

Prázdninový provoz.
Školné: 275,- Kč
Od 1.7. - 15.7. 2016.
V pátek 15.7. - poslední den provozu - provoz končí ve 12,30 hod.

Výsledky řízení o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pňov-Předhradí na šk.rok 2016/2017 :
01 - přijat/a
02 - přijat/a
03 - nepřijat/a
04 - nepřijat/a
05 - přijat/a
Datum zveřejnění: 18.5. 2016
Bc.Jana Suchá - ředitelka školy

Poděkování tatínkovi Aničky a Dana za vytvoření čarodějnické pomůcky pro paní učitelky.

Poděkování rodičům a prarodičům Honzíka a Terezky za krásnou jarní,ale i další letní květinovou výzdobu oken naší MŠ.

Velikonoce v MŠ
Ve čtvrtek 24.3. 2016 bude zkrácen provoz mateřské školy a bude ukončen ve 12,30 hod. .
V pátek 25.3. 2016 státní svátek - MŠ uzavřena.
MŠ bude opět otevřena v úterý 29.3. 2016 v 6,30 hod.

Zápis nových dětí do MŠ Pňov-Předhradí.
Zápis se koná v úterý dne 26. dubna 2016 od 10,00 - do 12,00 hodin.
K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte.

Zahájení kursu plavání pro předškolní děti, v Poděbradech..
Kurs potrvá do 14.3. 2016
Odjezdy vždy v pondělí v 8,15 hod.
Za přihlášené děti mohou jezdit náhradníci - cena 1. lekce = 80,- Kč.
S sebou- plavky, osuška, koupací čepice, lahev s pitím.

Děti a zaměstnanci MŠ přejí všem rodičům, prarodičům, OÚ Pňov-Předhradí, firmě Pragom, s.r.o a všem obyvatelům obce krásné vánoční svátky
a vše nejlepší v novém roce 2016.

Děkujeme za mikulášskou nadílku pro děti OÚ Pňov-Předhradí, rodičům Adama, Davida a firmě Pragom, s.r.o.

Velmi děkujeme rodičům Lukáše za rozšíření vánočního osvětlení naší školky a jeho nainstalování.

Děkujeme rodičům Adama za podzimní výzdobu do MŠ.

Děkujeme rodičům Honzíka a Terezky za podzimní výzdobu oken naší školky.

Schůzka rodičů předškoláků
Schůzka rodičů budoucích školáků se uskuteční ve čtvrtek 8.10. 2015 v 15,30 hod. v prostorách MŠ.

Zahájení provozu
Zahájení provozu MŠ pro školní rok 2015/ 2016 - v úterý 1.9. 2015 v 6,30 hod.

Schůzka rodičů
Schůzka rodičů nově přijatých dětí se uskuteční ve středu 26.8. 2015 v 15,00 hodin v prostorách MŠ.

Uzavření MŠ : pondělí 13.7. 2015 - pondělí 31.8. 2015.

Děkujeme firmě PRAGOM CS, spol. s.r.o a jejím zaměstnancům za skvěle připravené zábavné kovbojské dopoledne na Ranči Pohoda.
Dětem se kovbojské zápolení moc líbilo a velmi je potěšil i odhalený poklad, plný sladkostí a nového sportovního náčiní.
Těšíme se na další společnou akci.

Poděkování
Děkujeme mamince Adama za sladkosti a ovoce k svátku dětí.

Poděkování
Děkujeme rodičům Lukáška za nové míče pro hru na zahradě.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitel školy rozhodl v souladu s & 34, & 165 odst. 2 a & 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pňov- Předhrádí na školní rok 2015/2016

Seznam uchazečů

01    přijat/a
02    nepřijat/a
03    přijat/a
04    přijat/a
05    přijat/a
06    přijat/a
07    nepřijat/a

Bc. Jana Suchá - ředitelka školyPoděkování.
Děkujeme rodičům Lukáška za zakoupení nových míčů na sportování na zahradě.

Zápis do MŠ


Zápis dětí do mateřské školy na šk. rok 2015/16 se koná dne 22. dubna 2015:
dopoledne od 10,00 - 12,00 hod.
odpoledne od 16,00 - 17,00 hod.
K zápisu rodiče přinesou rodný list dítěte.Vydařený karneval.
Děkujeme rodičům za vytvořené, zakoupené či zapůjčené kostýmy. Děti si karneval velmi užily.

Z důvodu nemocnosti dětí se neuskutečnila poslední lekce plavání.
Náhradní termín: čtvrtek 19.2. 2015.
Odjezd z MŠ v 8,30 hod., s sebou si děti mají vzít jednu nafukovací hračku do vody.
Děti tedy konečně dostanou Mokré vysvědčení.

Divadelní představení se v lednu z důvodu nemocnosti dětí neuskutečnilo, bude uvedeno v náhradním termínu v březnu.

Co nás čeká v dalších měsících?
Leden - úterý 27.1. v 8.30 hod. divadélko v MŠ: Tuč a Ňák
Únor - středa 4.2. v 8.15 hod. odjezd do Rodinného zábavního parku Tongo v Hradci Králové

Poděkování
Děkujeme rodičům Toníka za obohacení naší vánoční nadílky o spoustu krásných hraček.

Poděkování
Děkujeme firmě Agro Sokoleč, která naší mateřské škole přispěla vánočním sponzorským darem v hodnotě 2 000,- Kč.
Peníze použijeme na další herní vybavení naší školy.

Poděkování za dárky
Personál a děti z mateřské školy děkují Obecnímu úřadu Pńov-Předhradí, firmě Pragom, s.r.o,,
rodičům Adama za bohatou mikulášskou nadílku.

Vánoční prázdniny v MŠ.
MŠ bude uzavřena: pondělí 22.12. 2014 - pátek 2.1. 2015
Zahájení provozu: pondělí 5.1. 2015 v 6,30 hodin.

Kurs plavání pro předškoláky
Zahájení: čtvrtek 13.11. 2014
Počet lekcí: 10
Odjezd : každý čtvrtek v 8,00 hod.
S sebou: plavky, osuška, ručník, koupací čepice, lahvička s pitím
Cena: 100,- Kč za lekci

Poděkování
Děkujeme rodičům Terezky a Honzíka, Adámka, Aničky za krásnou dekorativní podzimní výzdobu - květiny, dýně, podzimní trouhlíky, nápadité podzimně laděné výtvory věnované naší škole.
Poděkování patří i paní Zdeně Křepelové, která dětem poslala další hezké podzimní dárečky.

Zahájení nového školního roku 2014/15.
Po prázdninách se děti vrátily do nově vymalované třídy , vzorně uklizené p. školnicí.

Na děti čekala spousta nových hraček, ke kterým dárkem oblíbených mašinek přispěli i rodiče Toníka, děkujeme.
Za květinovou výzdobu děkujeme rodičům Terezky a Honzíka.


Upozornění pro rodiče nově přijatých dětí
Ve středu 27.8. 2014 v 15,00 hodin se v mateřské škole uskuteční schůzka rodičů nově přijatých dětí.
Rodiče budou seznámeni s potřebnými informacemi k nástupu dítěte do MŠ.

Otevření mateřské školy.
V novém školním roce 2014/15 bude provoz MŠ zahájen v pondělí 1.9. 2014 v 6,30 hodin.


Uzavření mateřské školy.
O letních prázdninách bude provoz MŠ probíhat do pátku 11.7. 2014 do 16,00 hodin.
MŠ bude uzavřena od pondělí 14.7. 2014 do 31.8. 2014.


V průběhu prázdnin proběhne v MŠ malování všech prostorů.
Doporučujeme vyklizení skříněk dětí v šatně.
Děkujeme za pochopení.


Zaměstnanci MŠ děkují všem rodičům za celoroční spolupráci, ochotu, trpělivost, nápaditost a inspiraci pro další činnost.

Děkujeme mamince Terezky Stejskalové za získání finančních prostředků na revitalizaci školní zahrady a OÚ Pńov-Předhradí za dofinancování této akce.
Těšíme se na další spolupráci ve školním roce 2014/15.

Děkujeme rodičům Adama Astrejky za zapůjčení skákacího hradu a trampolíny na letní a prázdninové období.
Děti si obě zábavné atrakce velmi užíly.

Poděkování firmě Pragom, s.r.o , zaměstnancům a obyvatelům Domova seniorů. .
Děti z naší MŠ prožily krásné dopoledne v pátek 6.6. 2014 na zahradě Domova seniorů, kde pro ně zaměstnanci a senioři připravili soutěžní dopoledne:Po indiánské stezce.
Děti si vyzdobily indiánské čelenky a pak po indiánsku plnily různé disciplíny - lov bizona, jízda v kanoi, jízda na koni, lov ryb...
Nakonec si děti obrázky vyzdobily kostky indiánského totemu, který společně slepily.
Za splnění všech úkolů získaly obrovský indiánský poklad, na který se s nadšením vrhly.
Děkujeme všem zúčastněným za nápaditou a pečlivou přípravu hezkého dopoledne a za opravdu štědrý poklad.


Celodenní výlet na zámek a do obory Žleby

Termín: čtvrtek 12.6. 2014
Odjezd: v 8,00 hodin od MŠ
Cena: 150,- Kč ( vstupné na zámek, do obory, doprava)
S sebou: vhodné pohodlné oblečení dle počasí + stejnobarevná kšiltovka z MŠ, batůžek - v něm: lahev s pitím, pláštěnka
Stravování: celodenní - bude zajištěno z jídelny MŠRozhodnutí o přijetí
Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst.2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání( školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pňov-Předhradí
na školní rok 2014/ 2015

Seznam uchazečů

Registrač. číslo dítěte ____________________________Výsledky řízení

01____________________________________________přijat/a
02____________________________________________ přijat/a
03____________________________________________přijat/a
04__________________________________________nepřijat/a
05____________________________________________přijat/a
06__________________________________________nepřijat/a
07____________________________________________přijat/a
08____________________________________________přijat/a
09____________________________________________přijat/a
10__________________________________________nepřijat/a
11____________________________________________přijat/a

Datum zveřejnění: 14.5. 2014

Bc. Jana Suchá - ředitelka školy

V úterý 13.5. 2014 od 15,30 hodin se v mateřské škole uskuteční vystoupení dětí pro maminky k jejich svátku.
Srdečně zveme nejen maminky, ale i babičky, tetičky a známé dětí.

Divadélko Kůzle překládá své představení na pondělí 19.5. 2014 od 9,00 hodin. Pozvání pro maminky s dětmi stále platí.

Zveme maminky s dětmi, které ještě nechodí do MŠ , na pohádku Divadélka Kůzle : Pohádka s refrénem.
Kdy: v pátek 25.4. 2014
V kolik: 10,30 hod.
Těšíme se na Vás.

Děkujeme panu Sedlárovi za umožnění návštěvy hasičské zbrojnice.
Dětem se tam moc líbilo.

Děkujeme rodičům Adama a Kuby za velikonoční nadílku a výborné pečivo.

Děkujeme maminkám za pomoc při zdobení jarních perníčků .

Děkujeme rodičům Adama Astrejky a Vojty Rovného za jarní květinovou výzdobu naší MŠ.
Také rodičům Emy Pavlíčkové za dodaný přírodní materiál k jarnímu tvoření.

Děkujeme firmě Pragom s.r.o v Pňově -Předhradí za vánoční dárky pro děti.

Děkujeme panu Pavlíčkovi za pomoc a spolupráci při uspořádání vánoční besídky v pohostinství U Sýkorů.

Poděkování patří i dědečkovi Lucie Pekařové, který naše děti zásobuje jablky.

Děkujeme všem rodičům za ochotu a spolupráci při tvorbě kostýmů na vánoční besídku.

Děkujeme Obecnímu úřadu Pňov-Předhradí za mikulášskou nadíllku.
Stejně tak děkujeme rodičům Adama Astrejky za ovoce do mikulášských balíčků.

Děkujeme mamince Aničky Korečkové za vánoční dárek pro všechny děti - perníkovou chaloupku.

Děkujeme maminkám, které s námi společně zdobily perníčky. Moc se povedly.

Zdobení vánočních perníčků
Zveme maminky, které jsou dopoledne doma, do naší školky na zdobení vánočních perníčků.
Kdy: ve středu 4.12. 2013
V kolik: v 9,15 hodin
Těšíme se na společně strávené chvíle.

Informace o provozu MŠ
Ukončení provozu v roce 2013: pátek 20.12. 2013 v 16,00 hodin
Zahájení provozu v roce 2014: pondělí 6. 1. 2014 v 6,30 hodin.

Výcvik psa

Do konce měsíce listopadu děti naší školky shlédnou výcvik policejního psa.
Děkujeme za spolupráci a nabídku akce rodičům Aničky Korečkové.
Termín dle počasí - středa 20.11 nebo úterý 26.11.

Poděkování

Děkujeme babičce Vanesky Salavové za ochotu a bleskurychlé ušití hezkých vtipně nakombinovaných sukýnek pro taneční vystoupení,
které s dětmi chystáme pro rodiče na vánoční besídku.

Poděkování
Děkujeme rodičům Adama Astrejky a Vojty Rovného za dekorativní podzimní výzdobu u naší školy.

Podzimní výlet
Ve středu dne 2.10. 2013 pojedeme společně s dětmi z MŠ Písková Lhota na výlet na KOLÍNSKOU ŘEPAŘSKOU DRÁŽKU.
- odjezd v 9,00 hod.
- svačina z MŠ bude s sebou
- návrat na oběd do MŠ
S dětmi podnikneme prohlídku muzea, vyjížďku vláčkem a jízdu vláčkem zpět.
Dětem dejte vhodné oblečení dle počasí.

UPOZORNĚNÍ!!!
V pondělí dne 23.9. 2013 bude mateřská škola z důvodu přerušení dodávky el. proudu UZAVŘENA!!!
Provoz bude opět zahájen v úterý dne 24.9. 2013 v 6,30 hodin.
Děkujeme za pochopení.

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme rodičům Terezky Stejskalové za květinovou výzdobu u naší školy.

Plavání s Vodníčkem pro předškoláky, září - listopad 2013

Kde:- Vodní svět Kolín
Kdy: čtvrtek 10,45 - 11, 45 hodin
V kolik: odjezd z MŠ v 9,45 hod
S kým: doprovod- p. ředitelka Bc. J. Suchá
Za kolik: 110,- Kč za lekci
Počet lekcí: 10
S sebou: osuška, ručník, plavky, koupací čepice - označená, hřeben, lahvička s pitím
Na sebe: vhodné oblečení, čepice - po plavání, dle počasí

Poděkování za sponzorský dar

Děti naší mateřské školy v úterý 11.6. 2013 navštívily babičky a dědečky v Domově seniorů. Přinesly jim malé dárečky a předvedly básničky a písničky, které se na jaře naučily. Na závěr si si zazpívali všichni společně.

Děti moc děkují panu Jaroslavu Bukáčkovi, obyvateli zařízení Pragom, kterému se vystoupení dětí líbilo a na školní výlet jim věnoval sponzorský dar 400,- Kč.
Po prázdninách se děti těší na další setkání.

Poděkování za dárky
Zaměstnanci mateřské školy spolu s dětmi děkují Obecnímu úřadu v Pňově-Předhradí za sladké dárky a odměny k Mezinárodnímu dni dětí.

Poděkování

Děti naší mateřské školy moc děkují paní Kutilové, která jim v pátek 17. května přivedla na zahradu školy ukázat svého čtyřnohého přítele.
Věnovala dětem svůj čas a umožnila jim prožít nevšední zážitek - svezení na koni.
Příště se určitě odváží všechny.

Rozhodnutí o přijetí

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 34, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Pňov- Předhradí
na školní rok 2013/2014

Seznam uchazečů:

Uchazeč ------------ Výsledky řízení

01 ------ přijat/a
02 ------ přijat/a
03 ------ přijat/a
04 ------ přijat/a
05 ------ nepřijat/a
06 ------ přijat/a
07 ------ nepřijat/a
08 ------ přijat/a
09 ------ přijat/a
10 ------ nepřijat/a
11 ------ nepřijat/a
12 ------ přijat/a

Datum zveřejnění : 30.4. 2013
Bc. Jana Suchá - ředitelka školy