Kritéria pro přijetí dítěte

S účinností od 1. 8. 2011 byla dle školního řádu stanovena kritéria, podle kterých budou k docházce do Mateřské školy Pňov - Předhradí , zřizovanou obcí Pňov - Předhradí, přednostně umisťovány děti k pravidelné docházce:

Děti jsou přijímány podle kritérií vydaných ředitelkou školy.

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo jsou starší a mají rozhodnutí o odkladu školní docházky
jsou upřednostněny v přijetí ze zákona č. 561/ 2004 Sb., § 34 odst. 4

2. děti na celodenní docházku, které dovrší 4 let věku k 31. 8. v roce zápisu s upřednostněním starších dětí

3. děti na celodenní docházku , které dovrší 3 let věku k 31.8 v roce zápisu s upřednostněním starších dětí

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti s trvalým pobytem v obci Pňov-Předhradí.

V Pňově - Předhradí dne 11. 7. 2011